Fisherman's Friend

Fisherman's Friend Versus: smaak tegen smaak 

Als onderdeel van de minor Digital Marketing Tomorrow aan de Hogeschool van Amsterdam kregen wij de kans om content uit te werken voor Fisherman's Friend. In de fictieve contentserie "Fisherman's Friend Versus" worden telkens twee verschillende (al dan niet fictieve) smaken tegenover elkaar gezet, met als doel de doelgroep te informeren over de verschillende smaken en het verhogen van engagement.

Deze contentserie is momenteel nog in ontwikkeling. Meer uitwerkingen volgen binnenkort.