De Onderweg Weken

Eind 2017 en begin 2018 zijn wij door stichting CPNB gevraagd om te onderzoeken hoe zij jongeren van 13-18 jaar door middel van social media aan konden sporen door meer te gaan lezen. Het project werd opgedeeld in 2 stukken: het daadwerkelijke onderzoeksverslag (in groepsverband) en een contentkalender en 4 uitwerkingen hiervan (individueel).

Deze contentkalender werd gebaseerd op gegevens die wij uit ons onderzoek naar voren haalden. In het geval van onze doelgroep waren de 4 meest gebruikte mediakanalen Spotify, Instagram, Snapchat en YouTube. Hier heb ik onder de campagne “De Onderweg Weken” een aantal verschillende contenttypen uitgewerkt.

Het project werd afgesloten met twee pitches: 1 klassikale pitch, waarvan de groep met de sterkste presentatie door ging naar de tweede ronde, en de 2de pitch, waar de beste projectgroepen van alle klassen voor de opdrachtgever de pitch nog eens over mochten doen. Hieruit zou dan een uiteindelijke winnaar gekozen worden. Mijn projectgroep heeft aan beide pitches meegedaan, maar werd uiteindelijk niet als winnaar gekozen.